Lông đền nhôm Thailand đủ màu

long-den-nhom-thailand-1 long-den-nhom-thailand-2 long-den-nhom-thailand-3 long-den-nhom-thailand-4 long-den-nhom-thailand-5 long-den-nhom-thailand-6

Lông đền nhôm có thể bắt vào nhiều vị trí của xe

Xuất xứ: Thailand