Đèn Xinhan Spirit Beast (chính hãng)

Thông tin chi tiêt

Xinhan Spirit Beast hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe, ánh sáng rất tốt, an toàn cho người tham gia giao thông.
Xinhan Spirit Beast có thể gắn cho nhiều loại xe.

Xinhan spirit beast chính hãng - 1
Xinhan Spirit Beast

Video review xinhan Spirit Beast chính hãng

Xinhan spirit beast chính hãng - 2
Xinhan Spirit Beast gắn lên xe NVX