Xado Atomic Oil 5W40 Luxury Drive

310.000 

Xado Atomic Oil 5W40 Luxury Drive là dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn có thành phần hồi sinh REVITALIZANT. Chỉ số RF là 15,5.

Dung tích: 1 Lít

xado-atomic-oil-5w40-luxury-drive
Xado Atomic Oil 5W40 Luxury Drive

310.000